Een dag op onze school

De dagindeling is elke dag zichtbaar middels dagritmekaarten die op een vaste plek in de bouw hangen. Deze dagritmekaarten zijn speciaal voor onze school ontwikkeld en worden in alle bouwen en locaties gebruikt. 

De dag is verdeeld in verschillende speel/werkblokken die worden afgewisseld met kring, buiten spelen en gym. 

We starten de dag in thuisgroepen. Deze bestaan uit kinderen van leerjaar 1, 2 en 3. De kinderen van hun thuisgroep ontmoeten elkaar in de kring om met elkaar de dag door te nemen en te leren van elkaar.  

Een aantal activiteiten die in de thuisgroep plaats vinden, zijn: 

  • Trefwoord 
  • Verjaardagen 
  • Eet- en drinkmomenten 
  • Voorlezen 
  • Muziek 

Na de kring start het 1e speel/werkblok en gaan de kinderen met verschillende activiteiten aan de slag. Het aanbod is passend bij hun leerjaar en/of ontwikkelingsfase van het kind. De kinderen van groep 3 starten bijvoorbeeld met een leesinstructie op een instructieplek, de kinderen van groep 1 en 2 gaan werken aan hun taak of spelen in de verschillende hoeken.  

Aan het eind van het speel/werkblok wordt er opgeruimd en blikken we samen terug op wat er geleerd is. Na het samen eten gaan we naar buiten voor het pauzemoment en kijken we vooruit wat we in het volgende blok gaan doen. 

Aan het eind van de dag komen we weer samen in de kring van de thuisgroep waar we de yes-momenten delen en de dag afronden en vooruitblikken naar de dag van morgen. 

We versterken door deze manier van werken de mogelijkheid tot het spelend leren van het jonge kind. 

Tijdens de momenten in de thuisgroep hebben we verschillende leeftijden door elkaar, dit stimuleert het helpen en leren van elkaar. Ook ervaren kinderen zo het zijn van jongste, middelste en oudste. 

Op een natuurlijke manier ontstaat een evenwichtige afwisseling in inspanning en ontspanning wat bijdraagt aan een goed leerklimaat. Bekijk hieronder hoe een dag op school eruitziet per bouw.

Onderbouw

De schooldag van een kind in de onderbouw

Middenbouw

De schooldag van een kind in de middenbouw

Bovenbouw

De schooldag van een kind in de bovenbouw