IPC school 

Wat is IPC

Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum en onderwijsconcept voor het basisonderwijs waarin leren centraal staat. Bij IPC zijn ze ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen.

Bij IPC gaat het om thematisch werken en het verbinden va verschillende vakken met elkaar.

Hoe werken we met IPC

Bij IPC werken kinderen op een betekenisvolle manier aan vakinhoudelijke en persoonlijke doelen. Een thema van IPC duurt ongeveer 6 weken. Vaak werken we van vakantie tot vakantie aan een thema. Binnen de thema’s komen door het jaar heen alle zaak- en creatieve vakken aan bod. Hierbij gaat het om: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding, muziek, ICT, maatschappelijke vorming en Internationaal.

Deze vakken staan bij IPC dus niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. De verschillende thema’s zijn verdeeld over de jaargroepen. Op Mijnpleinschool Wijhe, werken de groepen 1, 2 en 3 aan dezelfde thema’s, werken de groepen 4, 5 en 6 aan dezelfde thema’s en werken groep 7 en 8 ook aan dezelfde thema’s.