Leerlingenraad

 

Wat is een leerlingenraad?

In de leerlingenraad zitten leerlingen vanaf groep 4 tot en met groep 8. Dit is per locatie verschillend:

Boerhaar en Molenstraat : groepen 4 t/m 6

Stationsweg: groepen 7 en 8

Deze groep kinderen komt per locatie één keer in de twee maanden samen om te praten over problemen, wensen en adviezen over de school en de schoolomgeving. Zij zijn democratisch gekozen en vertegenwoordigen alle kinderen in hun groep.

De leden van de leerlingenraad houden hun eigen groep op de hoogte van de onderwerpen die in de leerlingenraad besproken worden. Alle kinderen van de school kunnen onderwerpen voor de leerlingenraad aandragen. Zij kunnen hun ideeën en gesprekspunten in de ideeënbus doen die in de school staat, waarna het in de leerlingenraad op de agenda komt.

Waarom een leerlingenraad?

De leerlingenraad biedt de kinderen van de school de ruimte om hun stem te laten horen. Door de leerlingen over allerlei school onderwerpen mee te laten denken, weten zij dat ze meetellen en horen wij wat voor onze kinderen belangrijk is.

Met de leerlingenraad willen wij: 

* verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid op schoolse zaken bevorderen
* stimuleren dat kinderen hun eigen mening uiten
* leren om meningen en/of ideeën van anderen te respecteren
* de kinderen spelenderwijs kennis laten maken met democratische beginselen
* samenwerken en leiding geven in een groep stimuleren
* actief burgerschap bevorderen

 

Tijdens dit schooljaar komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Bespreken van belangrijke schoolregels;

  • Het schoolplein (samen spelen, samen inrichten, activiteiten om te doen, etc.);

  • De effecten van het werken in bouwen op de verschillende locaties.

Iedereen die meer wil weten over de leerlingenraad, kan bij juf Mariëlle terecht.

 

Locatie Boerhaar

Links naar rechts: Emily, Boaz, Jort en Robert

Locatie Stationsweg

Links naar rechts: Lynn,Tim, Luna, Abel, Kaylinn, Sven, Minke, Luuk

Locatie Molenstraat

Links naar rechts: Suheyl, Dani, Coralie, Julia, Milan, Liz en Bram