Opleidingsschool

Het is in het belang van het onderwijs aan onze kinderen, dat leerkrachten goed worden opgeleid en goed opgeleid blijven. Mijnpleinschool Wijhe voelt zich medeverantwoordelijk voor het opleiden van aanstaande collega’s. Daarom worden jaarlijks binnen de scholen van Mijnpleinschool Wijhe stageplaatsen aangeboden aan stagiaires van verschillende lerarenopleidingen, opleidingen voor onderwijsassistenten en van andere onderwijs gerelateerde opleidingen. 

Onze school is in samenwerking met de Hogeschool KPZ uit Zwolle een opleidingsschool. Elk jaar komen er van deze opleiding stagiaires uit verschillende leerjaren. De studenten vormen met elkaar een leergroep. Onder begeleiding van de schoolopleiders Leoni Kroes en Samantha Jansen werken zij aan een onderdeel van de schoolontwikkeling. Daarnaast voeren de studenten van het 1e, 2e en 3e leerjaar opdrachten uit in de stageklas. De mentor (groepsleerkracht) geeft feedback op de ontwikkeling van de student. 

Bij ons op school werken ook WPO-leerkrachten. Dit zijn 4e jaars studenten van de PABO. Zij zijn bevoegd om op twee vaste dagen zelfstandig de klas te draaien en zijn feitelijk verantwoordelijk leerkracht. Zij krijgen begeleiding op afstand door Leoni of Samantha.

Door deze samenwerking worden toekomstige leerkrachten ingevoerd in de cultuur van de school, maar ook van het onderwijs als geheel. Dat betekent dat we als school de kwaliteit van onze nieuwe collega’s vormgeven, maar ook door de verfrissende inbreng van de studenten, de zittende leerkrachten zich verder professionaliseren.

Zo maakt het samen opleiden deel uit van onze ambitie en verbetert de kwaliteit van het onderwijs.