Identiteit

Oecumenische school

Als team hebben we gekozen om verder te gaan als oecumenische school, voor de fusie waren er twee katholieke scholen en een protestants christelijke school.

Oecumene is afgeleid van het Griekse woord οἰκουμένη, oikoumenè en dat wil zeggen de bewoonde wereld.
Het wordt gebruikt om het religieuze groeien naar eenheid aan te duiden,  wereldwijd, maar ook in het klein zoals voor samenwerking tussen scholen. Het gaat dan ook vooral om het naar elkaar toegroeien, elkaar leren verstaan en samenwerken.

Voor een oecumenische school is het van belang dat je kinderen ondersteunt in de levensbeschouwelijke ontwikkeling, waarbij dan ook oog is voor de verschillende godsdiensten/levensvisies.
Je kunt dan denken aan begrippen als openheid, respect, tolerantie, want verschillen zullen er in eerste instantie zijn, maar het gaat om zoeken naar raakvlakken.

Zoeken naar eenheid, dat is wat oecumene wil, zodat het voor ieder goed leven is op de bewoonde wereld.


Bezield Burgerschap

De school is een oefenplaats waar kinderen ervaren wat goed leven en samenleven kan zijn. Bezield burgerschap geven we inhoud op onze school door het in samenhang en in verbinding met onze pedagogische en onderwijskundige opdracht een plek te geven. Dat doen we in de vorm van kennis, vaardigheden, houding en waarden. Lees hier meer over bezield burgerschap.