Voorbereiding op het voortgezet onderwijs

Vanaf groep 7 zitten kinderen in de bovenbouw en vanaf dat moment maken we ze meer en meer bewust van de keuzes die zij gaan maken na het basisonderwijs. We hebben verschillende gesprekken, met ouders erbij. 

Schot voor de boeg gesprek

Tijdens het ouder/kind gesprek aan het eind van jaargroep 6 wordt er door de leerkracht een ‘schot voor de boeg’ gegeven. Dit komt tot stand vanuit een voorbereidingsgesprek met leerkrachten en intern begeleider. Bij dit ‘schot voor de boeg’ is het een richting van het niveau voortgezet onderwijs dat we met elkaar bespreken, zonder dat we hier echt al een schooladvies geven. Op deze manier hopen we de focus van de kinderen al wat richting VO te krijgen, zodat ze voldoende tijd hebben om zich op een vervolgschool te oriënteren.

Potloodadvies

Aan het einde van jaargroep 7 wordt er een ‘potloodadvies’ geven door de leerkracht. Hierbij kijkt school al meer gericht naar de verschillende uitstroommogelijkheden per leerling.

Definitief schooladvies

De leerkracht van jaargroep 8 volgt het kind om goed te kunnen inschatten of we ergens moeten bijsturen en zo is er in december vanuit school het definitieve advies op papier gekomen. In de bovenbouw is het uitstroomadvies indien nodig, of gewenst, regelmatig onderwerp van gesprek tussen school, kind en ouders.

Advisering richting VO

Kinderen krijgen in jaargroep 8 een schooladvies. Dit advies hebben zij nodig bij de toelating op de middelbare school. In het schooladvies staat welk niveau voortgezet onderwijs het beste bij een kind past. En het geeft inzicht in de ontwikkeling van het kind tijdens de hele basisschoolperiode.

Bij het inschatten wat een passend advies is voor een kind, zijn leerkrachten en altijd de intern begeleider betrokken. Daarbij wordt dan bij elk kind gekeken naar:

• welke kwaliteiten een kind heeft

• werkhouding en motivatie

• gedragskenmerken en sociaal- emotionele vaardigheden

• resultaten van de IEP-toetsen en methodetoetsen