Groep 8 heeft het ge-iept!

09 april 2024

Doorstroomtoets groep 8

We zijn trots op onze groep 8 leerlingen. Als eerste lichting hebben zij de doorstroomtoets van IEP gemaakt in februari. Afgelopen vrijdag hebben ze in de groep slagroomtaart gegeten, met de tekst erop; wij hebben het ge-iept !

Op groepsniveau stellen we streefdoelen op voor de doorstroomtoets. Uitgangspunt is hierbij de ontwikkeling en met name de leergroei van kinderen.

Op schoolniveau kijken we naar de schoolweging. De schoolweging wordt gebruikt als maat voor de leerlingpopulatie. Zo kunnen we onze school vergelijken met andere Nederlandse basisscholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie. We hadden voorafgaand aan de toetsperiode aangekondigd aan de bovenschoolse directie dat we mogelijk dit schooljaar onder de inspectienorm zouden scoren. Deze verwachting is deels uitgekomen:

Op 1 F zitten we erboven en op 2 F/1S er net onder wat betreft de 3 vakgebieden.

Bij lezen, taalverzorging en rekenen gelden voor ons de volgende signaleringswaarde; minimaal 85%.van onze kinderen haalt 1F niveau en 51% van onze minderen haalt 2F/1S niveau.

Bij 1F zitten wij met 92 % procent goed, bij 2F/1S zitten we er met 49% net onder.

De inspectie kijkt naar de driejaars-gemiddelden van onze resultaten, deze liggen wel boven de inspectienorm.

De scores

Op het vakgebied van taalverzorging en begrijpend lezen scoren we boven het gemiddelde van onze schoolweging bij referentieniveau 1F *. Bij 2 F scoren we er net onder.

Bij rekenen scoren we zowel bij 1F als 1S er onder.

Dit bevestigt dat onze aandacht moet blijven uitgaan naar het vakgebied rekenen. Deze weg zijn we al ingeslagen door binnen onze school een reken-coördinator aan te stellen en de nieuwe rekenmethode WIG 5 te implementeren. Ook de begeleidingstijd die we hierbij krijgen door een externe rekendeskundige die lessen observeert en adviezen geeft, is een goede aanvulling.

*Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen.

Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau.

Media
  • Ontwerp zonder titel